Tuesday 16 September, 2014  ชำระค่าสินค้า
สมัครสมาชิกใหม่
หมวดสินค้า
 หนังสือ
 วีดีทัศน์
 เทปภาษา
 โปสเตอร์
 
 Recommended
 BestSeller
 SpecialPrice
 ComingSoon
 
 E-Newsletter
 E-Book
 Library@Company
 
 รายชื่อร้านหนังสือ
 แบบสำรวจความคิดเห็น
 Links

TPA magazine
นิตยสารใหม่ล่าสุด
 
 
 
 
 

 

 

เทคโนโลยี ข่าวสาร วิทยาการ ภาษาวัฒนธรรม เพื่อคนคุณภาพ และสังคมที่ก้าวไกล.
หมวดวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน
[T0702]
฿250.00
ชื่อผู้แต่ง: ผศ. ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
ISBN: 9744432643
BARCODE: 9789744432643
ปี: 0
พิมพ์ครั้งที่: 0
จำนวนหน้า: 376

เป็นหนังสิอที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน วิชาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนมีแนวคิดในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการเพื่อให้สิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพสมดุลธรรมชาติแบบยั่งยืน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 เป็นขั้นตอนการวางแผน
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการใช้และการป้องกัน
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการควบคุม
เนื้อหาประกอบด้วย
 - พื้นฐานสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 - หลักนิเวศวิทยาและสมดุลธรรมชาติ
 - หลักการอนุรักษวิทยา
 - มลพิษสิ่งแวดล้อมและหลักการกำจัดมลสารแบบยั่งยืน
 - หลักการประเมินผลกระทบระบบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์
 - หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน/บูรณาการ

เหมาะสำหรับ
นักศึกษาคณะต่าง ๆ โดยเฉพาะนักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการเพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสถานภาพ สมดุลธรรมชาติแบบยั่งยืน

สินค้านี้ถูกบรรจุในรายการสินค้าเมื่อ Wednesday 27 June, 2007.
วิจารณ์
ลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าชนิดนี้มักจะซื้อสินค้าเหล่านี้ด้วย
Creative and Idea kaizen ฉบับที่ 20
Creative and Idea kaizen ฉบับที่ 20
สั่งซื้อเดี๋ยวนี้ 
Creative and Idea KAIZEN ฉบับที่ 23
Creative and Idea KAIZEN ฉบับที่ 23
สั่งซื้อเดี๋ยวนี้ 
Kaizen Best Practices
Kaizen Best Practices
สั่งซื้อเดี๋ยวนี้ 
Creative and Idea KAIZEN ฉบับที่ 26
Creative and Idea KAIZEN ฉบับที่ 26
สั่งซื้อเดี๋ยวนี้ 
การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์
การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์
สั่งซื้อเดี๋ยวนี้ 
การทดสอบวัสดุการทาง (Highway  Materials  Testing)
การทดสอบวัสดุการทาง (Highway Materials Testing)
สั่งซื้อเดี๋ยวนี้ 
Link Exchange

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
bec@tpa.or.th
msn
tpabookcentre
@hotmail.com

5-7 ซอยสุขุมวิท 29 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 Tel. 0-2258-0320-5 fax. 0-2258-0181 Email : bec@tpa.or.th
Parse Time: 1.137s