Tuesday 21 April, 2015  ชำระค่าสินค้า
สมัครสมาชิกใหม่
หมวดสินค้า
 หนังสือ
 วีดีทัศน์
 เทปภาษา
 โปสเตอร์
 
 Recommended
 BestSeller
 SpecialPrice
 ComingSoon
 
 E-Newsletter
 E-Book
 Library@Company
 
 รายชื่อร้านหนังสือ
 แบบสำรวจความคิดเห็น
 Links

TPA magazine
นิตยสารใหม่ล่าสุด
 
 
 
 
 

 

 

เทคโนโลยี ข่าวสาร วิทยาการ ภาษาวัฒนธรรม เพื่อคนคุณภาพ และสังคมที่ก้าวไกล.
หมวดวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน
[T0702]
฿250.00
ชื่อผู้แต่ง: ผศ. ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
ISBN: 9744432643
BARCODE: 9789744432643
ปี: 0
พิมพ์ครั้งที่: 0
จำนวนหน้า: 376

เป็นหนังสิอที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน วิชาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนมีแนวคิดในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการเพื่อให้สิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพสมดุลธรรมชาติแบบยั่งยืน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 เป็นขั้นตอนการวางแผน
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการใช้และการป้องกัน
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการควบคุม
เนื้อหาประกอบด้วย
 - พื้นฐานสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 - หลักนิเวศวิทยาและสมดุลธรรมชาติ
 - หลักการอนุรักษวิทยา
 - มลพิษสิ่งแวดล้อมและหลักการกำจัดมลสารแบบยั่งยืน
 - หลักการประเมินผลกระทบระบบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์
 - หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน/บูรณาการ

เหมาะสำหรับ
นักศึกษาคณะต่าง ๆ โดยเฉพาะนักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการเพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสถานภาพ สมดุลธรรมชาติแบบยั่งยืน

สินค้านี้ถูกบรรจุในรายการสินค้าเมื่อ Wednesday 27 June, 2007.
วิจารณ์
ลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าชนิดนี้มักจะซื้อสินค้าเหล่านี้ด้วย
Kaizen Best Practices
Kaizen Best Practices
สั่งซื้อเดี๋ยวนี้ 
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
สั่งซื้อเดี๋ยวนี้ 
การทดสอบวัสดุการทาง (Highway  Materials  Testing)
การทดสอบวัสดุการทาง (Highway Materials Testing)
สั่งซื้อเดี๋ยวนี้ 
เส้นและแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
เส้นและแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
สั่งซื้อเดี๋ยวนี้ 
หลักการอนุรักษ์และการจัดการชีวภาพ
หลักการอนุรักษ์และการจัดการชีวภาพ
สั่งซื้อเดี๋ยวนี้ 
เทคโนโลยีพลาสติก
เทคโนโลยีพลาสติก
สั่งซื้อเดี๋ยวนี้ 
Link Exchange

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
bec@tpa.or.th
msn
tpabookcentre
@hotmail.com

5-7 ซอยสุขุมวิท 29 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 Tel. 0-2258-0320-5 fax. 0-2258-0181 Email : bec@tpa.or.th
Parse Time: 0.896s